Komitet naukowy

prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Śląski)

prof. dr hab. Marian Grzybowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

dr hab. Adam Habuda, prof. UJD (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

prof. dr hab. Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Małgorzata Jaśkowska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Anna Kalisz, prof. UJD (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

dr hab. Marcin Kamiński, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Agnieszka Krawczyk, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Aleksander Lipiński (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

dr hab. Jerzy Nikołajew, prof.  UO (Uniwersytet Opolski)

dr hab. Marta Romańska, prof.  UJ (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Jerzy Rotko,  prof. UJD (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Ryszard Szałowski, prof. UJD (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

dr hab. Tadeusz Szulc, prof. UJD (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Jan Paweł Tarno (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Martyna Wilbrandt-Gotowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Lidia Zacharko (Uniwersytet Śląski)