Witamy

Szanowni Państwo

Serdecznie witamy na stronie internetowej
Częstochowskiego Sympozjum Administracyjno-Prawnego.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej
i czynnego udziału dnia 8 maja 2019 r. w VI Sympozjum pt.

Gwarancje praw jednostki w postępowaniu administracyjnym
i sądowoadministracyjnym.

Pozostając z wyrazami szacunku, pozwalamy sobie wyrazić nadzieję przyjęcia naszego zaproszenia.

dr Ewa Wójcicka
mgr Michał Makuch