Komitet organizacyjny

dr Ewa Wójcicka – zastępca Dyrektora Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania ds. Nauki; kierownik Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądowego; adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
https://orcid.org/0000-0003-4994-8751 

 


mgr Michał Makuch
– asystent w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowego w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie