Monografie

GWARANCJE PRAW JEDNOSTKI W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM

Rok wydania: 2020

ISBN: 978-83-66536-03-6

spis treści

EFEKTYWNA OCHRONA PRAWNA JEDNOSTEK

UWARUNKOWANIA, WYZWANIA, PERSPEKTYWY

Rok wydania: 2018

ISBN: 978-83-7455-567-8

spis treści publikacja

SĄDOWA KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

DOŚWIADCZENIA, DYLEMATY, PERSPEKTYWY

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-7455-525-8

spis treści publikacja

EUROPEIZACJA PRAWA PUBLICZNEGO

ZAGADNIENIA SYSTEMOWE

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-7455-485-5

spis treści publikacja

EUROPEIZACJA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Rok wydania: 2016

ISBN: 435-67-8548-765-4

spis treści publikacja

EUROPEIZACJA PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO I FINANSOWEGO

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-7455-487-9

spis treści publikacja

POZASĄDOWA OCHRONA PRAW I WOLNOŚCI JEDNOSTKI

INSTYTUCJE, STANDARDY, EFEKTYWNOŚĆ

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-7455-413-8

spis treści publikacja

JEDNOSTKA WOBEC WŁADCZEJ INGERENCJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

TOM I

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-7455-362-9

spis treści publikacja

JEDNOSTKA WOBEC WŁADCZEJ INGERENCJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

TOM II

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-7455-363-6

spis treści publikacja