Zasady etyczne i prawa autorskie

  1. Autorzy artykułów składają oświadczenie (załącznik nr 1), w którym określają: swoje prawa autorskie do opracowanego artykułu lub jego części, potwierdzenie o nienaruszeniu praw autorskich innych osób, oryginalność publikowanego artykułu.
  2. Autorzy artykułów zawierają umowę o przeniesienie na UJD praw autorskich majątkowych do publikowanych artykułów (załącznik nr 2).
  3. Złożony artykuł do publikacji nie może być dziełem zamówionym przez autora u osób innych lub instytucji (ghostwriting). 
  4. Osoby, które nie wniosły w treści artykułu własnego wkładu twórczego (guest authorship lub honorary authorship), nie mogą być wykazywane jako współautor zgłoszonej publikacji.
  5. Autor/autorzy artykułu powinni przestrzegać zasad etyki w nauce. Artykuły, w których stwierdzi się ich naruszenie, nie będą przyjmowane do publikacji.
  6. Informacje o naruszeniu zasad etyki będą przekazane do kierownictwa instytucji afiliującej autora.