Informacje dla autorów

Organizatorzy gwarantują wydanie monografii, zawierającej artykuły przygotowane przez uczestników konferencji (warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnej recenzji).

Monografia zostanie wydana przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, który znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (POZIOM I – 80 punktów), stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r.

Artykuł do druku prosimy przesłać do dnia 30 czerwca 2019 r. w formie elektronicznej (w formacie Word) na adres konferencja.ia@ajd.czest.pl. Prosimy o przesłanie oświadczenia o oryginalności utworu oraz umowy wydawniczej na adres: Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania AJD, ul. Zbierskiego 2/4, 42-200 Częstochowa, z dopiskiem „CSAP 2019″.

Objętość tekstu nie powinna przekraczać 40 tys. znaków (ze spacjami i przypisami). Prosimy o przestrzeganie wskazówek edytorskich.

Organizator nie przewiduje wypłaty honorarium autorskiego za teksty wygłoszone podczas konferencji lub zgłoszone do planowanej publikacji.