Dojazd

Miejsce konferencji: Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, ul. Zbierskiego 2/4, Częstochowa.