Opłata konferencyjna

Opłata za czynny udział w konferencji wynosi 250 zł. W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy:

  • materiały konferencyjne,
  • poczęstunek podczas przerw w obradach i obiad,
  • publikację artykułu w recenzowanej monografii naukowej (po uzyskaniu pozytywnej recenzji),
  • egzemplarz monografii dla Autora.

Publikacja artykułu bez udziału w konferencji wynosi 250 zł.
Opłata za bierny udział w konferencji wynosi 100 zł.


Prosimy o dokonanie wpłaty do dnia 15 kwietnia 2019 r. na rachunek:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8

42-200 Częstochowa

23 1750 1035 0000 0000 1301 1378

Tytuł przelewu: CSAP 2019 oraz imię i nazwisko uczestnika.

Opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

Faktura może być wystawiona na uczelnię jedynie wówczas, gdy przelewu dokonała uczelnia.